„Pokud technik něco ví, uživatel to ví lépe. Pokud si technik o něčem není jistý, uživatel si tím jistý je. Pokud technik něco neví, uživatel je ten, na koho by se měl technik obrátit.“