Zápisky z přednášky, kterou měl P. Pavel Zahradníček OMI na prvním oficiálním setkání členů Společenství čistých srdcí.


Láska = mít někoho rád (přátele, nepřátele…), chtít pro někoho dobro (pokud to tak není, tak to není láska)

„Těžiště lásky není v citu, ale ve vůli.“ – Tomáš Akvinský

Láska má mnoho forem (rodiče-děti, manželé…).

Opičí láska: rodiče chtějí dítě jenom pro sebe.

Dívka-chlapec:

  • má mě rád?
  • otázka: „jde mu o mé dobro?“
  • to poznám hlavně z jeho činů (pozor: nikdo není dokonalý!)
  • chtít dobro pro druhého

Bůh říká že nás má rád hlavně svými činy. (prvně činy, pak byly i slova)

Vstup do manželství = manželé by měli znát špatné vlastnosti toho druhého

V manželství – napomáhat si vzájemně k dobrému, např. ocenit druhého

Matouš 22 kapitola – Největší přikázání

Milovat Boha nadevšechno není: čím více dám Bohu, tím méně zůstane druhým. Je to další rovina, která neubírá z toho, co je pod ní (práce, rodina, činnosti…).
Příklad: šlehačka na koláči – neochuzuje, ale přidává nový rozměr, všechno dostává novou a lepší hodnotu.