Jelikož už dlouho přemýšlím o slovech, která zazněla v minulém roce (2008) na fóru mládeže v Brně, a na jejichž téma by se mělo mluvit i na letošním Diecézním setkání mládeže s otcem biskupem (též v Brně), rozhodl jsem se nenechat si své myšlenky pro sebe a podnítit Vás k diskusi na toto téma.

Pozn. tento článek vyjadřuje subjektivní názor autora. Berte to prosím na vědomí, když na něj budete chtít reagovat.

Definice

Co je to Internet podle Wikipedie:

„Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).

Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které na Internetu nalezneme.“

Z toho vyplývá, že technickým pohledem je Internet a jeho služby technologie, která určuje jen způsob, jakým můžeme komunikovat. Jenže to asi není to, co pod pojmem Internet rozumí bežní uživatelé. Ti spíše vidí obsah, čili co jim Internet nabízí, než technologii – způsob, jakým je to provedeno. Internet z pohledu technického můžeme tedy chápat dost odlišně než z pohledu uživatelského. Dále se budu zabývat jen uživatelským pohledem.

Internet jako médium

Internet se stal uživatelským médiem s velkým rozvojem osobních počítačů a levného připojení k síti Internetu, a to médiem velmi flexibilním a přizpůsobitelným k mnoha možnostem formy lidské komunikace. Informace z internetu můžete získávat nejrůznějšími způsoby, od čtení a poslouchání až po sledování videa a používání nejrůznějších vizuálních prvků. Rozdíl od jiných médií je v tom, že z největší části rozhodujete Vy o tom, co si přečtete, kam se podíváte, a především kdy to uděláte.

Co je tedy „hnůj“?

Z pohledu uživatele bude nejspíše onou „kupou hnoje“ myšlen obsah, jaký můžeme na internetu najít. Nicméně definovat co je a není hnůj je ještě těžší, protože pro každého člověka to může být něco trochu nebo úplně jiného. Pro někoho je „kupa hnoje“ Internet samotný, pro jiného zase nic z toho, co můžete na internetu nalézt.

„Hnůj“ a křesťan

Když se na obsah Internetu podíváme očima křesťana a použijeme desatero jako filtr, tak bychom ho (snad) mohli rozdělit na dvě části – co filtrem prošlo („nezávadný obsah?“) a co bylo vyfiltrováno („hnůj?“). Lze asi těžko nějak dokázat, čeho by bylo méně a čeho více. Pro přesnější výsledky je třeba obsah dělit ještě na spoustu dalších částí, jako např. přínosnost, vhodnost, atd., které by samy šly rozdělit na dalších několik podskupin. Přitom základní problém stále zůstává – co může být „hnojem“ pro jednoho křesťana, pro druhého to tak být nemusí (o tom se můžeme přesvědčit třeba pod komentáři některých článků rovnou tady na signálech). Autor obsahu to myslel takhle, jeden čtenář to pochopil onak a druhý čtenář jinak.

Jak se nezamazat?

Jednoduše řečeno „nemusíte se hrabat v hnoji, pokud nechcete“. Internet nás přímo nenutí, abychom dělali to nebo ono, ale dává nám svobodnou volbu (částečně), kam se chci nebo nechci podívat, co chci nebo nechci udělat.

Existuje spousta serverů zaměřených přímo na určitou skupinu lidí, kde šance, že narazíte na nějaký „hnůj“, je celkem malá. Je jasné, že jsou i webové stránky, kde může být obsah částečně „hnůj“ a částečně „vhodný“ (příkladem může být zpravodajský server). Tady už může být problém, že dostaneme/uvidíme/přečteme něco, co jsme nechtěli.

„Hnůj“ a jiná média

Stejně jako na Internetu, tak i v jiných médiích se můžeme ušpinit stejně dobře, a to ať už přijdeme k nějakému stánku s novinami, pustíme si televizi v nevhodnou chvíli, nebo něco uslyšíme při poslouchání rádia.

Závěrem

Doufám, že jsem vystihl, proč mi přijde nevhodné nazývat Internet „kupou hnoje“ Internet sám za to nemůže, na vině jsou lidé, kteří z něj dělají to, čím je.

Pokud máte čas a chuť, můžete do komentářů napsat, proč Vy si myslíte, že Internet je nebo není „kupou hnoje“. I já jsem jen člověk a je docela možné, že se v mnohém mýlím (a stává se mi to velmi často :-)). Děkuji Vám za všechny připomínky.